معرفی

شرکت دانش بنیان ژرف دریا پژوهش پارس

مهندسین مشاور ژرف دریا پژوهش پارس به عنوان یک شرکت دانش بنیان با بهره مندی از کارشناسان داخلی و بین المللی شامل اعضای هیئت علمی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران مستقر است. تیم مطالعاتی این شرکت دارای سابقه طولانی و وسیع در سواحل آب های سه گانه کشور می‌باشند. این شرکت به شماره ثبت496810، در بسیاری از سازمان های بزرگ دولتی و خصوصی کشور به عنوان متخصص در زمینه اندازه‌گیری، مدلسازی‌های دریایی و خدمات مشاوره ای زیست‌محیطی سواحل و فراساحل شناخته شده است.

تاییدیه شرکت های دانش بنیان

تاییدیه شرکت دانش بنیان ژرف دریا پژوهش پارس

رضایت کارفرمایان

رضایتمندی کارفرمایان شرکت دانش بنیان ژرف دریا پژوهش پارس
نظر سنجی های مداوم در طول انجام پروژه
رضایتمدندی از پیشرفت انجام کار 89%