قراردادهای شرکت دانش بنیان ژرف دریا پژوهش پارس

تیم فنی این شرکت دارای سابقه 15 ساله در سواحل کشور بوده که در همکاری با شرکت‌ها و سازمان‌های شناخته‌شده ملی و بین‌المللی پروژه‌های موفقی را به انجام رسانده‌اند. پروژه‌های اصلی انجام‌شده تیم مطالعاتی این شرکت به شرح جدول ذیل می‌باشد.

مطالعات جوی-اقیانوسی

شماره ردیف عنوان پروژهکارفرماسال انجام
1
سامانه پارسی پیش بینی های جوی-اقیانوسی دریاهای ایرانسازمان بنادر و دریانوردی تاکنون-1395
2ارائه گزارش های هواشناسی مناطق عملیاتی و میادین نفت و گاز خلیج فارسشرکت نفت فلات قاره ایرانتاکنون-1395
3ارائه گزارش هواشناسی مناطق عملیاتی خلیج‌فارس
صنایع دریافن قشم، حفاری شمال، تاسیسات دریایی ایران، ایران فجر، بین المللی حفاری
تاکنون-1396
4توسعه سامانه همادی پیش‌بینی برای مدل WRF به منظور پیش‌بینی میدان باد خلیج‌فارس
سازمان بنادر و دریانوردی
1396-1394
5توسعه سامانه همادی پیش‌بینی برای مدل WW3 به منظور پیش‌بینی اقلیم موج خلیج‌فارس
سازمان بنادر و دریانوردی
1397-1396
6پیش‌یابی (Hindcast) داده‌های 25 ساله باد و امواج خلیج‌فارس و دریای عمان
سازمان بنادر و دریانوردی (با همکاریBaird and Associates کانادا)
1387-1385
7پیش‌یابی داده‌های 30 ساله میدان باد دریای خزر
سازمان بنادر و دریانوردی (با همکاری نامرود)
1393-1392
8پیش‌یابی داده‌های 30 ساله میدان باد و امواج دریای عمان
سازمان بنادر و دریانوردی (با همکاری آب و محیط خاورمیانه)
1396-1394
9مطالعات جوی و اقیانوسی جهت تهیه داده‌های شرایط طراحی در میدان گازی فروز-ب
نفت و گاز مپنا (با همکاری آب و محیط خاورمیانه)
1395
10توسعه و پشتیبانی پایگاه داده و اندازه گیری مشخصه های دریایی
سازمان بنادر و دریانوردی
تاکنون-1397
11توسعه و پشتیبانی سامانه هوشمند نمایش برخط داده های سامانه پیش بینی امواج دریاهای ایران
سازمان بنادر و دریانوردی
تاکنون-1397
12شبیه سازی و ارزیابی اثر چند نمونه پروژه بارورسازی ابرها با استفاده از سامانه همادی
موسسه تحقیقات آب
1394-1393
13مدلسازی عددی و تعیین نقاط مناسب ژنراتورهای زمینی باروری ابرها در استان کرمانشاه
موسسه تحقیقات آب
1395-1394
14پیش بینی میدان باد و سایر میدان های هواشناسی در محدوده شهر تهران جهت به کار گیری در نرم افزار پیش بینی آلودگی هوای تهران بزرگ
شرکت کنترل کیفیت هوا (وابسته به شهرداری تهران)
1394-1393
15طراحی و عملیاتی سازی سیستم مدلسازی Flexpart و راهبری فعالیت های اسکریپت نویسی و برنامه نویسی مرتبط به سامانه پیش بینی آلودگی هوا
شرکت کنترل کیفیت هوا (وابسته به شهرداری تهران)
1395-1394
اندازه‌گیری میدانی، مهندسی سواحل

ردیفعنوان پروژه
کارفرما
سال انجام
1پایش و مطالعات شبیه‌سازی سواحل ایران، فاز یک، خلیج چابهار
سازمان بنادر و دریانوردی (با همکاری نو اندیشان فن و تجارت)
1386-1384
2پایش و مطالعات شبیه‌سازی سواحل ایران، فاز دو، سواحل عسلویه
سازمان بنادر و دریانوردی (با همکاری نو اندیشان فن و تجارت)
1388-1387
3پایش و مطالعات شبیه‌سازی سواحل ایران، فاز سه، سواحل استان بوشهر
سازمان بنادر و دریانوردی (با همکاری نو اندیشان فن و تجارت)
1391-1389
4مطالعات اصلاحی آبگیر دریایی نیروگاه حرارتی بندر عباس
مپنا
1394
5پایش و مطالعات شبیه‌سازی سواحل ایران، فاز شش، سواحل مکران
سازمان بنادر و دریانوردی (با همکاری آب و محیط خاورمیانه)
1396-1395
6پایش و مطالعات شبیه‌سازی سواحل ایران، فاز هفت، سواحل استان خوزستان
سازمان بنادر و دریانوردی (با همکاری دریانگار پارس)
تاکنون-1396
7انجام مطالعات تهیه و تدوین ضوابط و معیارهای استقرار قفس‌های پرورش ماهی و اسکله‌های پشتیبانی و معرفی مناطق مناسب برای توسعه پرورش ماهی در قفس در سواحل خلیج‌فارس
سازمان شیلات ایران (با همکاری دریانگار پارس)
1394-1396
8ایجاد سامانه هشدار سونامی دریای عمان
سازمان بنادر و دریانوردی و موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
تاکنون-1397
9تدقیق مطالعات زیست محیطی طرح پرورش ماهی در قفس در خلیج فارس و پایش یک نمونه مزرعه
سازمان شیلات ایران (با همکاری دریانگار پارس)
تاکنون-1396
10مطالعات رسوب‌گذاری و لایروبی در کانال دسترسی بندر بوشهر
سازمان بنادر و دریانوردی
1393
11مطالعات جلوگیری از رسوب‌گذاری بندر صیادی الاشخره عمان
عمان- دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
1393
12مطالعات رسوب‌گذاری بندر صلاله عمان
عمان- دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
1393
13مطالعات مهندسی آبگیر آب شیرین کن 35000 مترمکعبی بوشهر
مپناتاکنون-1397

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *