درخواست داده های پیش بینی جوی و اقیانوسی

شرکت دانش بنیان ژرف دریا پژوهش پارس داده های ذی قیمت پیش بینی های جوی و اقیانوسی دریاهای ایران را در بازه زمانی مشخص و مورد نیاز کاربر و در فرمت دلخواه در اختیار کاربران خود قرار می دهد. برای درخواست این اطلاعات کافی است فرم زیر را پر کرده و درخواست خود را ارائه دهید.