تیم مطالعاتی شرکت ژرف دریا پژوهش پارس از مدت ها قبل علاوه بر بومی سازی کامل نرم افزارهای جوی و اقیانوسی و کالیبره کردن این مدل ها برای پهنه های آبی ایران اقدام به برگزاری کارگاه های متعدد آموزشی برای انتقال این تجربیات به کاربران آن ها کرده است. کارفرمایان محترم میتوانند با خیالی آسوده از نتایج به دست آمده از این تحقیق ها، شبیه سازی های خود از تیم مطالعاتی شرکت ژرف دریا پژوهش پارس بخواهند.

کلیه فعالیت های دریایی برای ایمنی عملیات نیاز به تامین داده های جوی و اقیانوسی و مشخصات جریان می باشند که می توانند پکیج کاملی از این اطلاعات را با توجه به نوع عملیاتی که در پیش دارند از شرکت ژرف دریا پژوهش پارس تامین کنند.

برای کلیه ساخت و سازهای ساحلی نیاز به اطلاعات جوی و اقیانوسی بلند مدت گذشته برای شناخت اقلیم باد و موج و جریان منطقه می باشد که این داده ها نیز در پایگاه داده شرکت دانش بنیان ژرف دریا پژوهش پارس موجود است و بنا به درخواست کارفرما در اختیار پروژه و عملیات قرار خواهد گرفت

امروزه با افزایش سوانح طبیعی نیاز به یک سامانه پیش بینی مخاطرات جوی بیش از پیش احساس میشود که با پیش بینی به موقع این حوادث از این آسیب ها کاسته و تلفات آن را به حداقل برساند این سامانه امروزه در شرکت دانش بنیان ژرف دریا پژوهش پارس به صورت کاملا بومی طراحی و توسعه داده شده است.

امروزه دانش استفاده از کلیه تجهیزات برداشت داده و دی کد کردن آن ها در شرکت دانش بنیان ژرف دریا پژوهش پارس فراهم گردیده است و کلیه عملیات پایش سواحل توسط این شرکت به صورت کامل پشتیبانی می گردد

این مطالعات به صورت کاملا تخصصی و تحت نظر اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران و به صورت کاملا بومی با هزینه های بسیار پایین نسبت به شرکت های مشاور خارجی در شرکت دانش بنیان ژرف دریا پژوهش پارس انجام می گردد.

امروزه طراحی آبگیرهای دریایی و جانمایی آن ها هدف بسیار از نهاد های دریایی و شرکت های خصوصی است که میتوانید فعالیت های مشابه شرکت در این زمینه را از طریق ایمل در بخش تماس با ما دریافت کرده و رضایت کارفرمایان محترم در این زمینه را مشاهده بفرمایید.

انجام مطالعات و مدلسازی های زیست محیطی با به روز ترین مدل ها و قابل اطمینان ترین نتایج و ارزیابی ساخت و طراحی سواحل، ساخت بنادر، سازه های تفریحی ساحلی و سایر ساخت های ساحلی به طور کامل در شرکت ژرف دریا پژوهش پارس انجام می گردد.

مدیریت مناطق ساحلی که در شرکت دانش بنیان ژرف دریا پژوهش پارس شامل طراحی این مناطق، مدلسازی عددی و پایش میدانی می شود. انجام ارزیابی تاثیرات زیست محیطی نیز به طور کامل توسط تیم مطالعاتی شرکت دانش بنیان ژرف دریا پژوهش پارس انجام می گیرد.

این سامانه بومی تحلیل، پیش بینی، ردیابی و مطالعه روش های جدید در کنترل پخش لکه های نفتی که آسیب های زیادی برای زیسیت بوم منطقه به بار می آورند را بر عهده دارد