آموزش

مطالب آموزشی

مطالب آموزشی شرکت دانش بنیان ژرف دریا پژوهش پارس

تیم مطالعاتی شرکت ژرف دریا پژوهش پارس در طی سال های گذشته با پیوند زدن فعالیت های علمی انجام شده به فعالیت های عملیاتی ملی در پروژه های مختلف تجربیات فراوانی رقم زده است که نتایج این تجربیات در قالب مقالات و گزارش های مختلف در همایش های علمی ارائه گردیده است یا به سازمان های مربوطه ارائه گردیده است. به زودی با گرفتن مجوز های لازم فهرست کاملی از این تجربیات به همراه متن کامل مقالات در اختیار عموم قرار خواهد گرفت و در این بخش قابل دسترسی است.

پایگاه داده های بسیار مناسبی در مورد کارهای دریایی در طول این سال ها در شرکت دانش بنیان ژرف دریا پژوهش پارس گردآوری گردیده است که میتواند پایه بسیاری از فعالیت ها و مطالعات آینده جوی و اقیانوسی آینده دانشجویان و شرکت های مرتبط را فراهم سازد. در این بخش سعی بر آن است که این اطلاعات را در اختیار کاربران قرار گیرد.

Days
Hours
Minutes
Seconds

WaveWatch III

MIKE

GIS

SWAN

PMO-Dynamics

DELF

MATLAB

NCL

ROMS

WRF

Grads

FVCOM

کارگاه های آموزشی

کارگاه های آموزشی شرکت دانش بنیان ژرف دریا پژوهش پارس